Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 29536

Gepubliceerd op 2016-03-10
Toon volledige inhoudsopgaveGemeente Baarn - Beschikking voornemen uitschrijving basisregistratie personen (BRP)

Uit een ingesteld onderzoek door het team Burgerzaken van de gemeente Baarn blijkt dat de volgende personen niet hebben voldaan aan hun verplichting hun verhuizing door te geven, zoals dit is vermeld in de artikelen 2.22 van de wet BRP. In deze artikelen staat dat een burger verplicht is binnen 5 dagen een adreswijziging door te geven aan het team Burgerzaken van zijn woongemeente. Ten aanzien van de onderstaande personen zijn het college en wethouders voornemens over te gaan tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Baarn aangezien wij geen enkele informatie hebben verkregen over het huidige woonadres van betrokkene(n). Naam en voorletters / geboortedatum: Broersma, A., 19-07-1963; Pieterse, I., 18-05-1978; Van de Hoef, G.J., 13-09-1962. Indien u binnen 14 dagen na de datum van publicatie niet heeft gereageerd, zal in principe het besluit worden genomen tot uitschrijving uit de BRP, welk besluit ook zal worden gepubliceerd in het Gemeenteblad.

 

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl