Jaargang 2015
Nr. 78198
Te raadplegen sinds
woensdag 9 mei 2012 9:00
Sloopmelding K.D. Parmentierweg 2 te Paterswolde; het verwijderen van asbest
Locatie : K.D. Parmentierweg 2 te Paterswolde
Omschrijving : het verwijderen van asbest
Verzonden : 24 augustus 2015
Kenmerk : WABO-20150637
Bovenstaande sloopmelding is afgehandeld. Hiertegen staan geen rechtsmiddelen open.

Inhoudsopgave